Adoptievoorwaarden

 • De adoptant verbindt zich ertoe om het dier goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en vers drinkwater. De adoptant is er zich van bewust dat het verzorgen van een huisdier geld kost, voor zowel voeding als medische verzorging. Bovendien wordt overeengekomen dat het geadopteerde dier als binnenhuiskat wordt gehouden.
 • Indien dit nog niet gebeurd is, dienst het dier zijn herhalingsvaccinatie te krijgen maximum 1 maand na de eerste vaccinatie.
 • Het dier moet jaarlijks gevaccineerd worden en 2 tot 4 keer per jaar ontwormd/ontvlooid worden.
 • VZW Zwerfkatjes Veurne is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie. De adoptant moet zelf een dierenarts inschakelen en instaan voor de kosten.
 • VZW Zwerfkatjes Veurne heeft steeds het recht om de leefsituatie van het adoptiedier te controleren, via persoon, mail of telefoon, en het dier terug te vorderen indien vastgesteld wordt dat het niet goed verzorgd wordt.
 • De adoptant verbindt zich ertoe binnen de 8 dagen na adoptie contact op te nemen met VZW Zwerfkatjes Veurne omtrent de toestand van het dier, dit kan telefonisch, per mail of in persoon.
 • Na reservering worden reserveringskosten niet terugbetaald, tenzij bij het overlijden van de kat of het optreden van een ernstige ziekte alvorens de kat bij de adoptant is.
 • Het betaalde bedrag is een bijdrage in de onkosten en is geen aankoopsom.
 • De kat kan enkel meegenomen worden in een geschikte transportbak voor katten.
 • Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet doorverkocht of weggegeven worden, en mag ook niet gebruikt worden voor proeven. Indien men niet meer voor het dier kan zorgen, dient men eerst en vooral contact op te nemen met de VZW Zwerfkatjes Veurne, waarna een oplossing kan gezocht worden. Het adoptiegeld wordt onder geen enkele voorwaarde teruggegeven aan de adoptant.
 • VZW Zwerfkatjes Veurne verklaart dat ieder dier steeds werd onderzocht door een erkende dierenarts. De adoptant erkent risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk konden vastgesteld worden. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of ziektes en de daaruit voorvloeiende onkosten.
 • Alle katten krijgen een volwaardige voeding. Het is van het grootste belang dat indien men de voeding wil veranderen, dit stap voor stap gebeurt zoals uitgelegd. Indien dit niet gebeurt kan het dier diarree krijgen en eventueel andere ziekteverschijnselen. We helpen adoptanten ook graag bij de introductie van het nieuwe dier aan de reeds aanwezige dieren.
 • Indien binnen de maand na adoptie de kat ernstig ziek wordt en de dierenarts van de adoptant beslist om euthanasie te plegen, dan moet VZW Zwerfkatjes Veurne eerst toestemming geven, desnoods vragen wij een tweede opinie aan die uitgevoerd wordt door onze contractuele dierenarts. Enkel na toestemming mag het dier ge√ęuthanaseerd worden binnen de maand na de adoptie.
 • Bij overlijden van het dier dient de VZW Zwerfkatjes Veurne hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 • Bij niet-naleving heeft VZW Zwerfkatjes Veurne het recht om het dier terug op te eisen.