Ter Adoptie

Bij elk katje staat een link naar de vragenlijst voor kandidaat adoptanten, gelieve deze weg te volgen. Alle andere manieren van aanvragen worden genegeerd. De adoptievoorwaarden kan u hier lezen.
Hier vindt u een overzicht van de adoptiebijdragen.